Montaż nowych zbiorników podziemnych i serwisowanie stacji paliw.

Prace budowlane

  • wydołowanie istniejących zbiorników z likwidacją stacji paliw
  • montaż nowych zbiorników podziemnych
  • montaż izolacji ciepłowniczych

Prace instalacyjne

  • montaż instalacji rurociągowej, zlewczej, ssącej, oparów
  • naprawa dystrybutorów
  • montaż instalacji elektrycznej

Prace badawcze

  • pomiar grubości stali zbiornika
  • dokumentacje z obliczeniami wytrzymałościowymi
  • próby szczelności zbiorników

Inne prace

  • czyszczenie zbiorników z utylizacją odpadów