NOWE ZBIORNIKI

Montaż nowych zbiorników podziemnych i serwisowanie stacji paliw.

Prace budowlane

wydołowanie istniejących zbiorników z likwidacją stacji paliw
montaż nowych zbiorników podziemnych
montaż izolacji ciepłowniczych

Prace instalacyjne

montaż instalacji rurociągowej, zlewczej, ssącej, oparów
naprawa dystrybutorów
montaż instalacji elektrycznej

Prace badawcze

pomiar grubości stali zbiornika
dokumentacje z obliczeniami wytrzymałościowymi
próby szczelności zbiorników

Inne prace

czyszczenie zbiorników z utylizacją odpadów