OPOMIAROWANIE ZBIORNIKÓW

Opomiarowanie zbiorników oraz pierwotna legalizacja w GUM.

W zbiornikach możemy zainstalować elektroniczny pomiar paliwa, który będzie podstawą do rozliczenia z dostawcą, umożliwi pełną kontrolę dostaw jak również wydawanego przez dystrybutory paliwa. Montujemy system Petro Vend.