REGENERACJA LAMINATEM

Regeneracja laminatem zbiorników stalowych, kanałów spalin.

Zbiorniki stalowe pracujące w korozyjnym środowisku często mają uszkodzone zabezpieczenie a-k , wżery, ubytki i pocienienia w rodzimym materiale. Naprawa polegająca na wbudowaniu w zbiornik laminatu z warstwą zabezpieczającą znacząco wydłuża żywotność zbiornika i wzmacnia jego stabilność.

 

Zlecenie: Rok wykonania:   Stan:
Zbiorniki technologiczne solanki o temperaturze 110c: ZOWD Dębieńsko 2002 2011 nadal pracuje
Kanały spalin w ciepłowni Chorzów 2004 2011 brak reklamacji
Wanna lakiernicza karoserii: Czechy – Karossa 2003 2010 brak reklamacji