WYKONYWANIE MONITOROWANIE DRUGIEGO DNA

Wykonywanie i monitorowanie drugiego dna przez wbudowane stalowo laminatowych komór kontrolnych.